Polityka Prywatności

Firma „Biuro Architektoniczne Długoszowski Adam” (dalej zwana: „Badarchitekci”) rozumie, jak ważna jest ochrona prywatności Klientów i dlatego przywiązuje do tej kwestii wielką wagę. Prosimy nie przekazywać firmie „Badarchitekci” żadnych danych osobowych ani poufnych do czasu dokładnego poznania i zaakceptowania treści niniejszych Zasad. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem danych Klienta jest Firma Biuro Architektoniczne Długoszowski Adam, ul.Dębowa 23 ,55-010 Żerniki Wrocławskie, [email protected], 607505275 NIP 6252426747. Ochrona danych osobowych, ich przechowywanie i przekazywanie odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i poszanowaniem prywatności.
 1. Dane osobowe są to dane, które dają się powiązać z konkretną osobą fizyczną i które są gromadzone w ramach korzystania z oferowanego przez „Badarchitekci” produktu lub usług projektowych. Przykładem może być nazwisko, data urodzenia, adres, numer identyfikacyjny, numer telefonu, numer konta, skan dowodu osobistego itp.usługi. „Badarchitekci” gromadzi, przetwarza i profiluje dane osobowe tylko dla celów wymienionych w tych Zasadach. Gromadzone dane osobowe są podawane przez samego użytkownika.
 1. Dane osobowe gromadzone są w celu zakupu produktów lub oferowanych usług oraz w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody. Dane możemy wykorzystywać w następujący sposób:
 • realizowanie usług i sprzedaż produktów, wprowadzanie zmian na życzenie Klientów;
 • Kontakt telefoniczny, e-mailowy, sms-owy z Klientami, przesyłanie lub przekazywanie innymi kanałami informacji o potencjalnie interesujących produktach i usługach, za wyraźną zgodą Klienta, kontakt w ramach kampanii marketingu bezpośredniego. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie tego typu informacji;
 • Informowanie Klienta telefonicznie, e-mailowo, sms-owo o dostępnych ofertach ;
 • usprawnienie komunikacji z Klientami i podnoszenie jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych im produktów i usług;
 • diagnozowanie błędów, gdy Klient zdecyduje się wysłać do nas informacje o błędach;
 • udostępnianie i przechowywanie danych wysyłanych kanałami internetowymi bezpośrednio przez Klienta do „Badarchitekci” (w formie np. zapytania o ofertę) lub udostępnianych przez Klienta w procesie podpisywania umowy o współpracy pomiędzy stronami.
 1. Ujawnianie danych osobowych uprawnionym Partnerom („Podmiotom Współpracującym”) – powierzenie danych osobowych

„Badarchitekci” przy realizacji czynności związanych z usługami projektowymi może korzystać z pomocy Podmiotów Współpracujących. W związku z tym mogą oni uzyskać dostęp do danych Klientów, aby zapewnić należytą jakość usług i obsługi. Jeżeli Klient zdecyduje się na zakup produktów lub usługi projektowej .Dane „Badarchitekci” przekazuje m.in. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, innym podmiotom współpracującym, np. Biuro konstrukcyjne, instalacyjne, Geodeci, Geotechnicy w celu realizacji przedmiotu umowy. Dane osobowe Klienta mogą być wtedy przetwarzane tylko w ściśle określonym, uzasadnionym i zaakceptowanym celu, a ilość danych zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Podmioty Współpracujące z „ Badarchitekci” nie mają zezwolenia na przetwarzanie otrzymanych danych osobowych w jakichkolwiek innych celach.

 1. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. „Badarchiekci” przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności. Aby skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, Klient powinien zwrócić się z odpowiednim wnioskiem na adres: [email protected] lub na adres 55-010 Żerniki Wrocławski, ul. Dębowa 23. Ze względów bezpieczeństwa wniosek powinien być sformułowany pisemnie.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie Zamawiającego danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Zamawiającemu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 3. W przypadkach uznania, iż przetwarzania Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Zamawiającemu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 4. W zakresie, w jakim przetwarzanie Zamawiającego danych następuje w celu zawarcia Umowy, przygotowania Oferty lub realizacji Umowy z Wykonawcą, podanie Zamawiającego danych jest warunkiem przygotowania Oferty lub zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania Oferty, zawarcia i realizacji Umowy z Wykonawcą.