Kartę Produktu można zamówić w Sklepie, na stronie internetowej wybranego projektu typowego, poprzez wypełnienie Formularza. W Formularzu należy podać swoje dane- imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który Karta Produktu zostanie wysłana.

Karta Produktu jest również przekazywana Kupującemu drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na wskazany przez Kupującego adres e-mail.