Fotowoltaika  to obecnie bardzo modne hasło. Prąd za darmo? Oczywiście! Ale wszystko przecież ma swoje wady i zalety.  Jak zwykle staramy się nie ekscytować i podchodzić do tematu z zimną głową. Kiedy fotowoltaika jest opłacalna i kiedy warto w nią zainwestować? Czy zawsze? Kiedy i w jakich okolicznościach?

Fotowoltaika z każdym rokiem jest coraz bardziej popluarna i przystępna cenowo

Fotowoltaika. Jak to działa?

Zacznijmy od podziału instalacji fotowoltaicznych na dwa główne typy.

Pierwszy to instalacja typu on-grid, która jak sama nazwa wskazuje, jest podłączona do sieci i wymaga napięcia z sieci, aby system mógł zadziałać. Energia promieniowania słonecznego wytworzona w modułach fotowoltaicznych jest przekształcana na prąd zmienny przez falownik, następnie w pierwszej kolejności pokrywamy nasze zapotrzebowanie na energię, a nadwyżka energii jest przesyłana do sieci.

Schemat instalacji On Grid

W budynku zainstalowany jest licznik dwukierunkowy, który zlicza nadwyżki energii,  (zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii jest on zakładany u nas za darmo przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej jeśli moc przyłączonej do sieci mikroinstlacji nie przekracza mocy przyłączeniowej obiektu), które oddawane są do zakładu energetycznego, a następnie w rocznym rozliczeniu możemy je wykorzystać zgodnie z systemem tzw. upustów. Zakład energetyczny pobiera jednak część z odprowadzonej przez nas energii. I tak z każdej kilowatogodziny oddanej do sieci z mikroinstalacji do 10kWp możemy odebrać 80%, a z instalacji powyżej 10 kWp 70%. Najkorzystniejasza jest więc sytuacja, gdy na bieżąco zużywamy wyprodukowaną energię, czyli np. pracujemy w domu lub mamy zamontowane panele w firmie. Zazwyczaj nasza instalacja nie pokrywa w 100% naszego zapotrzebowania w miesiącach zimowych.

Bardzo korzystne jest usytuowanie paneli na mobilnych statywach tzw „trackerach”, które podążają za ruchem Śłońca pozwala to zwiększyć efektywność paneli

Musielibyśmy mieć baaardzo dużą instalację  z dużą rezerwą w stosunku do naszego zapotrzebowania. Kluczem jest więc odpowiedni dobór instalacji ok. 100 – 120% energii wyprodukowanej w stosunku do naszego zapotrzebowania. Wtedy w okresach letnich produkujemy nadwyżki energii, których nie zużyjemy na bieżąco, ale zgodnie z opisaną zasadą będziemy mogli z nich korzystać w okresach, gdzie energia promieniowania słonecznego jest słabsza. Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid niestety nie sprawia, że jesteśmy całkowicie niezależni od zakładu energetycznego, gdyż bez synchronizacji z siecią falownik nie wystartuje.


Drugim typem jest układ off-grid czyli taki, który nie jest podłączony do sieci, główną ideą jest produkcja i  przechowywanie niewykorzystanej energii w akumulatorach. Tego typu instalacje często są jedynym rozwiązaniem na zapewnienie energii elektrycznej w miejscach, gdzie sieć jest niedostępna bądź jej doprowadzenie byłoby bardzo kosztowne.

Schemat instalacji Off grid

Ze względu na dużo większe koszty inwestycyjne instalacje off-gridowe wciąż są dość mało spotykane, jednak patrząc na trendy w fotowoltaice ta tendencja wkrótce może się zmienić. Koszt akumulatorów sukcesywnie spada, ceny energii idą do góry, a ludzie chcą się uniezależnić od zakładów energetycznych i przerw w dostawach energii. Często to właśnie dzięki możliwości zafunkcjonowania jako zasilanie awaryjne systemy off-gridowe zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Ciekawym rozwiązaniem jest również układ hybrydowy, w którym łączymy cechy instalacji on-gridowych i off-gridowych poprzez współpracę części modułów z falownikiem sieciowym, a wydzielenie pozostałej części generatora fotowoltaicznego na potrzeby akumulacji.


Budynek. Projekt. Usytuowanie.

Odnośnie usytuowania pisaliśmy już troche tutaj: Po pierwsze urbanistyka ,ale pod kątem  przyszłej instalacji fotowoltaicznej, najlepsze warunki i usytuowanie budynku to:

  • Połać dachu najlepiej prosta, dwuspadowa powinna być zwrócona w kierunku południowym o preferowanym spadku 30-40°, na połaci dachowej dobrze jak znajduje się jak najmniej elementów, które będą ograniczać ewentualny montaż modułów. Okna dachowe, kominy, kominki wentylacji saniarnej to potencjalne przeszkody, od których musimy zachować odpowiednie odstępy, aby nie spowodować zacienienia modułów i spadku efektywności instalacji fotowoltaicznej.
  • Kolejnym ważnym elementem jest brak  dużych drzew, które również mogą zacieniać naszą instalację.
  • Wymiary standardowego panela to ok. 1×1,6 m i wadze 18 kg co, przy dosyć dużej powierzchnia panela, sprawia, że obciążenia na m2 są bardzo niewielkie.
  • W tablicy elektrycznej powinniśmy przewidzieć miejsce na dodatkowe zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej oraz trasę okablowania.
  • Budynek z źródłem ciepła bazującym na energii elektrycznej (np. pompa ciepła) lepiej wykorzystuje instalację PV

Projekt Stodoła usytuowany jest w kierunku południowym z odchyleniem od azymutu 11 s°, na południowej połaci znajduje się 5 okien dachowych.  Na etapie projektu bardzo zależało nam, aby południowa połać była czysta, zarówno pod względem estetycznym jak i w celu łatwego montażu paneli.

Nasz projekt instalacji fotowoltaicznej zakłada 20 paneli monokrystalicznych Heckert Solar NeMo każdy o mocy 300 W, które łacznie będą generować 6 kW energii. Generator fotowoltaiczny będzie miał powierzchnię 33,6 m². Bardzo zależy nam na estetyce dachu, dlatego zaprojektowano panele w tzw. opcji full black czyli z czarną ramką i folią. Dobrany falownik to Fronius Symo 6.0,  moc falownika przewidziana jest z rezerwą na jeszcze 3 panele, co w przyszłości dostarczy nam kolejny 1 kW mocy instalacji. I wg. prognoz (czekamy na ostateczny rachunek za energię) pokryje zapotrzebowanie roczne w 106%.

Zysk z instalacji w wariancie bazowym 20 paneli, usytuowanie południowe

Koszt instalacji. Dotacja

Fotowoltaika to świetna rzecz, prąd za darmo, ekologia, chyba nie ma osób, które by tego nie chciały. Oczywiście wszystko ma swoje wady i fotowoltaika jest niestety stosunkowo droga w inwestycji. Przedstawiona powyżej instalacja  wraz z montażem została wyceniona na 41 750 zł., czyli około 7 000 za kW instalacji. Cena rynkowa takiej instalacji jest nieco niższa, jednak warto zwrócić uwagę na wysokiej jakości komponenty planowane do użycia, kompleksowość zabezpieczeń, dedykowany system monitoringu i kilka innych cech, które mają zapewnić nam bezproblemową pracę naszej instalacji na długie lata. Jeśli patrzeć na to czysto pragmatycznie i nie zależy nam na samowystarczalności, to przy standardowym domu inwestycja tego rzędu jest na dzień dzisiejszy raczej nieopłacalna, stopa zwrotu to ponad 10 lat.

Wyjątkiem są tutaj projekty i budynki pasywne lub prawie pasywne, które na etapie projektowania zakładają korzystanie z fotowoltaiki i wykorzystują prąd do ogrzewania pomieszczeń oraz budynki mające małe zapotrzebowanie.

Innym rozwiązaniem jest dotacja, najczęściej są to programy w gminach. W Projekcie Stodoła fotowoltaika również będzie z tego źródła. Dotacja w gminie to 85% dotacji bezzwrotnej i przy takich warunkach brzegowych fotowoltaika napewno się opłaci! Wnioski na dotację są bardzo szczegółowe, a w naszym dodatkowo wymagany był projekt koncepcyjny wykonany w specjalistycznym programie, więc potrzebna była pomoc specjalisty z uprawnieniami. Kluczowy jest tutaj projektant praktyk, który wie jak działają dotacje i w jaki sposób przygotować projekt, by uzyskać jak najlepsza ocenę. Program w którym bierzemy udział to:  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” realizowany  był w ramach RPO WD 2014-2020.

Co było najważniejsze i dodatkowo punktowane w przygotowywanym wniosku:

  • Moc instalacji w przedziale od 4,5 do 6 kWp
  • Instalacja odgromowa (my jej nie posiadamy)
  • Stopień dopasowania mocy instalacji w stosunku do zużycia nieprzekraczający 125% zapotrzebowania

Właśnie dowiedzieliśmy się, że przeszliśmy ocenę formalną i merytoryczną i dostaliśmy dofinansowanie! W okolicach września znowu czeka nas budowa, którą pokażemy w całości na blogu. Przy projekcie instalacji fotowoltaicznej oraz wpisie pomagał nam ekspert w zakresie fotowoltaiki Piotr Mikos SUNONE , kóry w ostatniej chwili uratował nasz wniosek, początkowo źle przygotowany przez poprzedniego projektanta.

Jeśli macie pytania w tym temacie to zachęcamy do komentowania .


Słowa kluczowe: fotowoltaika; wrocław; instalacja fotowoltaiczna; panele PV; PV; instalacja solarna; projekt stodoła; sunone; opinie; nowoczesny dom; energia ze Słońca; dotacja; fotowoltaika cena, fotowoltaika koszty, fotowoltaika dotacja, dofinansowanie fotowoltaika

 

 

Author